પ્રોજેક્ટ

                                                  પ્રોજેક્ટ


વધુ વૃક્ષો વાવો / વૃક્ષો બચાવો - સૂત્રો, વાક્યો સ્વરૂપે ચિત્રાત્મક રજૂઆત  (સ્લાઈડ શો) 

(ઘનશ્યામ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરો)

ચાલો જાણીએ ટ્રાફિકના નિયમો - ચિત્ર સાથે ત્રણ વિકલ્પની ક્વિઝ (સ્લાઈડ શો)

ચાલો જાણીએ ટ્રાફિકના નિયમો - પી.ડી.એફ. સ્વરૂપે 

ભારતીય ચલણી નાણું - ગઈકાલ અને આજ 

વિવિધ કંપનીની પંચ લાઈન / ટેગ લાઈન

રામાયણના પ્રસિદ્ધ ચિત્રો

રામાયણનાં પાત્રો 

મહાપુરુષોનો પરિચય : ચાલો જાણીએ મહાપુરુષો વિશે 

ભારતીય ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ : ભાગ - ૧ 

ભારતીય ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ : ભાગ - ૨ 

મા તે મા : ચિત્રો સાથે સુવિચાર 

મા તે મા : ચિત્રો સાથે પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિના વાક્યો / સુવિચારો 

શિક્ષક મહિમા : રસિકભાઈ અમીન (શિક્ષકો માટે મનોમંથન કરવા જેવા સુવિચારો)

આપણા પક્ષીઓ : બાળકો માટે સરળ નિબંધો રંગબેરંગી ચિત્ર સાથે 

આપણા પ્રાણીઓ : બાળકો માટે સરળ નિબંધો રંગબેરંગી ચિત્ર સાથે 

આપણા શાકભાજી : નામ સાથે સ્પષ્ટ અને સુંદર ચિત્ર 

આપણા સ્મારકો : સ્મારકોની કથા ચિત્ર સ્વરૂપે 

પ્રાણીઓ અને તેના પદ ચિહ્નો 

No comments: